Mitsubishi Trường Chinh : tiếp đón Đoàn sinh viên Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm đến thực tập.

Mitsubishi Trường Chinh : tiếp đón Đoàn sinh viên Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm đến thực tập.

Ngày đăng: 19/06/2023 11:05 AM

  Ngày 19/06/2023 Mitsubishi Trường Chinh : tiếp đón Đoàn sinh viên Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm đến thực tập tại Mitsubishi Trường Chinh.

  sinh viên đại học công nghệ thực phẩm

  sinh viên đại học công ngiệp thực phẩm

  sinh viên đại học công ngiệp thực phẩm

  sinh viên đại học công ngiệp thực phẩm

  trao tặng bằng khen cho cbnv mitsubishi trường chinh

  sinh viên đại học công ngiệp thực phẩm

   

  Facebook Gọi điện Gửi tin nhắn Zalo Zalo Liên hệ