Biển Số Định Danh Là Gì ? Thủ Tục Đăng Ký Biển Số Định Danh Như Thế Nào ?

Biển Số Định Danh Là Gì ? Thủ Tục Đăng Ký Biển Số Định Danh Như Thế Nào ?

Ngày đăng: 25/08/2023 09:05 AM

  BIỂN SỐ ĐỊNH DANH LÀ GÌ?, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ ĐỊNH DANH NHƯ THẾ NÀO, CÓ NHIỀU XE THÌ SẼ ĐỊNH DANH BIỂN SỐ XE NÀO?

  Biển số định danh là gì?

  Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định, biển số định danh có 05 số.. Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh không phải số căn cước công dân hay mã định danh.

  Hệ thống biển số định danh sẽ sử dụng một mã định danh duy nhất cho từng chủ sở hữu hoặc sử dụng xe. Khi cần truy xuất thông tin, cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng mã định danh này để truy vấn cơ sở dữ liệu chứa thông tin liên quan đến chủ sở hữu hoặc sử dụng xe.

  Giải đáp một số thắc mắc về biển số định danh

  Biển số định danh là gì?, thủ tục Đăng ký biển số định danh như thế nào, Có nhiều xe thì sẽ định danh biển số xe nào?

  Nếu bạn đã đăng ký xe trước ngày 15/8/2023 và có biển số gồm 5 chữ số, thì đó sẽ là biển số định danh của chủ xe. Nếu bạn đăng ký xe sau ngày 15/8/2023, biển số mới được cấp sẽ là biển số định danh của chủ xe.

  Lưu ý rằng theo Thông tư, biển số định danh không áp dụng cho biển số có 3 hoặc 4 chữ số (phương tiện vẫn được lưu thông bình thường), còn nếu muốn chuyển sang biển số định danh, chủ xe cần thực hiện thủ tục thu hồi biển số cũ và đăng ký lại để được cấp biển số định danh gồm 5 chữ số.

  Xe có biển 3, 4 số có phải chuyển sang biển số định danh?

  Khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA đã ghi nhận, xe đã đăng ký biển 0 hoặc 04 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông.

  Do đó, xe có biển 03, 04 số không buộc phải chuyển sang biển số định danh từ ngày 15/8/2023.

  Tuy nhiên, nếu chủ xe có nhu cầu cấp biển số xe định danh hoặc khi làm thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe thì cơ quan đăng ký xe sẽ thực hiện thu hồi biển 03 hoặc 04 số đó và cấp biển số định danh cho chủ xe.

  Biển số định danh có phải là số Căn cước công dân không?

  Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe định danh là biển số xe được quản lý theo mã định danh của chủ xe chứ không phải dùng mã định danh để cấp biển số. Do đó, biển số xe định danh không phải là số Căn cước công dân của cá nhân.

  Biển số định danh được cấp từ ngày 15/8 bao gồm các ký hiệu, seri biển số với kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

  Biển số xe định danh vẫn thực hiện theo dạng biển 05 số gồm các ký hiệu chữ và số giống như trước đây, chỉ khác về cách quản lý là bằng mã định danh.

  Thêm vào đó, Điều 39 Thông tư 24 còn quy định, xe biển 05 số đăng ký trước 15/8 thì số biển số xe của xe đó được mặc định là biển số định danh của chủ xe.

  Ví dụ, biển số 29E1-582.90 của chủ xe Nguyễn Văn A đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì biển số này được xác định là biển số định danh của anh A

  Có buộc phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh?

  Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA nêu rõ, xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số xe định danh của chủ xe.

  Do đó, chủ xe không buộc phải đổi biển số đang dùng mà biển này sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ xe.

  Lưu ý: Xe đã đăng ký biển 05 số mà chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số định danh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

  Trường hợp sử dụng xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì chủ xe vẫn được tiếp tục sử dụng để tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số.

  Còn với các xe đã đăng ký biển 03 hoặc 04 số, Điều 39 Thông tư 24 vẫn khẳng định các xe này được tiếp tục tham gia giao thông như bình thường. Chủ xe chỉ phải làm đủ tục đổi biển số định danh nếu có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe.

  Biển số định danh xe không chính chủ xác định thế nào?

  Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/202/TT-BCA, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải

  làm thủ tục thu hồi. Sau đó, chủ xe và người nhận chuyển quyền sở hữu xe phải làm thủ tục đăng ký, sang tên xe. Trường hợp quá thời hạn 30 ngày mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì cơ quan đăng ký xe sẽ xử phạt trước xong mới giải quyết tiếp thủ tục.

  Trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đăng ký xe trước ngày 15/8/2023 thì các biển số xe có dạng 05 số đã cấp sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ xe. Chủ xe trong trường hợp này được xác định là chủ cũ của phương tiện chứ không phải người nhận chuyển quyền sở hữu.

  Do đó, khi mua xe, tổ chức, cá nhân cần hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ để được cấp biển số xe định danh và quản lý theo mã định danh của mình.

  Biển số định danh có bán được không?

  Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe định danh được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe. Biển số định danh sẽ theo chủ xe cả đời.

  Nếu như hiện nay bán cả xe đi kèm biển số thì từ ngày 15/8/2023, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và giữ lại cho chủ xe đó trong thời gian 05 năm để cấp lại cho xe khác thuộc quyền sở hữu của người đó.

  Nếu hết thời hạn 05 năm mà chủ xe không đăng ký cho xe mới thì số biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

  Xe không chính chủ thì định danh biển số xe ra sao?

  Trường hợp xe không chính chủ thì khi chuyển đổi biển số định danh, sẽ cấp định danh cho người đang đứng tên trên giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) chứ không phải cấp cho người đang sử dụng xe. Do đó, Bộ Công an quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ bán xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Sau đó, chủ xe và người nhận chuyển quyền sở hữu xe phải làm thủ tục đăng ký, sang tên xe (Lúc này, chủ xe mới sẽ được cấp biển định danh mới cho xe đó).

  Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe.

  Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe không chính chủ đó.

  Biển số định danh sẽ gắn với chủ xe trong bao lâu?

  biển số định danh sẽ gắn với chủ xe dù xe hư hỏng, hết niên hạn hay chuyển quyền sở hữu xe.

  Tuy nhiên, khi xe hư hỏng, hết niên hạn hay chuyển quyền sở hữu xe thì cơ quan đăng ký xe sẽ làm thủ tục thu hồi và giữ biển số định danh cho chủ xe trong vòng 05 năm. Trong thời gian đó, nếu chủ xe không đăng ký xe mới thì biển số định danh sẽ được chuyển vào kho và cấp cho tổ chức, cá nhân khác. Lúc này, biển số định danh chính thức không còn gắn với chủ xe.

  Người có nhiều xe được cấp biển số định danh thế nào?

  Theo Cục CSGT, cơ quan chức năng không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Trường hợp người dân có xe mới, nếu biển số định danh cũ đã được đăng ký cho một xe thuộc sở hữu thì sẽ cấp thêm một biển số định danh khác cho chiếc xe thứ hai, thứ ba…

  Mỗi biển số sẽ phải gắn với một xe nên một người có nhiều xe thì sẽ được cấp nhiều biển số và tất cả đều được gắn với định danh của chủ xe đó

  Ví dụ Bạn đang có 3 xe máy, 2 ô tô thì 5 biển số xe này đều gắn với mã định danh của anh Bạn. Khi Bạn bán xe, thì phải nộp biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để lưu vào kho. Trong vòng 5 năm, nếu anh Bạn mua xe mới cùng chủng loại thì CSGT sẽ lấy biển số đã thu hồi để đăng ký cho xe mới

  Biển số định danh được cấp thế nào?

  Biển số định danh được cấp cho người Việt Nam thế nào?

  Biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

  Biển số định danh được cấp cho người nước ngoài thế nào?

  Biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ

  thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  Biển số định danh được cấp cho doanh nghiệp thế nào?

  Chủ xe là cơ quan, tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã số thuế. Trường hợp không có mã số thuế sẽ được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập.

  Biển số định danh là biển số có ký hiệu seri, kích thước biển số, màu biển số, chữ và số trên biển số xe vẫn theo quy định như hiện hành. Việc thực hiện quản lý biển số theo định danh chỉ thực hiện đối với biển 5 số, bao gồm cả ô tô và xe máy.

  Thủ tục, đăng ký biển số định danh như thế nào?

  Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, cá nhân, tổ chức khi đăng ký xe mới sẽ được cấp biển số xe định danh. Để được cấp biển số định danh, người dân vẫn thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe như bình thường. Nếu đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số xe định danh lần đầu ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

  Tuy nhiên, với các xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ xe (theo khoản 1 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA). Khi đi đăng ký xe, chủ xe sẽ được cấp biển số mới hoặc cấp lại biển số xe định danh. Cụ thể:

  – Cấp biển số mới nếu chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác.

  – Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

  Cách đăng ký biển số định danh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc.

  Facebook Gọi điện Gửi tin nhắn Zalo Zalo Liên hệ